Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Zajímavý franchisový koncept vedený ženou - cenu poroty v soutěži Franchisa roku získal koncept DOUČOVÁNÍ DOMA vedený  Michaelou Entrichovou

Cenu za inovativní nápad ve franchisingu letos již podruhé získává franchisový koncept Contours – největší síť dámských fitness v ČR s více než 15letou tradicí a zkušenostmi z oboru.

Hlavním cílem soutěže Franchisa roku je popularizace franchisového způsobu podnikání. Soutěž chce cíleně udělit ocenění těm konceptům, které představují kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují pravidla Evropského kodexu etiky franchisingu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisingu a jeho odborníky.

Cenu poroty – zajímavý perspektivní franchisový koncept v rámci soutěže Franchisa roku  získala společnost TrustWorthy Investment

Cenu poroty za podporu franchisantů  v rámci soutěže Franchisa roku porota udělila  tuto cenu společnosti OK Point

Cenu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR za digitalizaci  v podnikání  obdržel koncept DODO v rámci soutěže Franchisa roku.

Cenu poroty v soutěži Franchisa roku  za inovativní nápad ve franchisingu získal koncept Exteria Market.

Letošní cenu poroty soutěže Franchisa roku pro Úspěšný franchisový koncept v oblasti služeb získala Contours - síť fitness center, které pomáhají ženám k více sebevědomí a to bez rozdílu věku.

Cenu poroty pro Úspěšný zahraniční franchisový koncept získal TAB Board.

Správní rada České asociace franchisingu udělila Cenu za podporu a rozvoj franchisingu. Cenu obdrží vždy ten, kdo se významně zasloužil o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost. Držitelem této ceny v letošním ročníku se stal Jiří Lošťák.