Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 
Franchisor roku

Soutěžní kategorie
Franchisor roku

Hodnocení kategorie FRANCHISOR ROKU bude probíhat ve dvou kolech:

I. V prvním kole je při hodnocení kladen důraz na:

 • 30 % na ekonomické ukazatele společnosti.
 • 40 % na tzv. soft skills, které jsou hodnoceny na základě informací uvedených soutěžícím v dotazníku a podnikatelském příběhu (rozsah max. 2 normostrany, kdy 1 normostranou se rozumí 1800 znaků).
 • 15 % na společenskou odpovědnost firmy (Corporate Social Responsibility) v oblasti ekonomické, sociální a environmentální.
 • 15 % na služby poskytované franchisorem franchisantům.

Materiál pro hodnocení výsledků obsahuje body:

 • Jak dlouho podnikáte formou franchisy?
 • Jaké byly začátky vašeho podnikání a co bylo jeho motivací?
 • Čím si myslíte, že se odlišujete od konkurence? Jaká je vaše konkurenční výhoda?
 • Zavedli jste v poslední době nějaké významné inovace? Pokud ano, jaký efekt měly na výsledky vašeho podnikání?
 • Co konkrétního děláte pro podporu franchisantů? Jakým způsobem přispíváte k jejich spokojenosti spojení s vaší značkou? Popište konkrétní případy.
 • Jak podporujete rozvoj sítě?
 • Jak eliminujete neúspěch vašeho franchisového konceptu?
 • Jaké máte podnikatelské plány, čeho chcete dosáhnout? Kolik franchisových poboček plánujete otevřít na tuzemském trhu do jednoho roku, tří nebo pěti let? Pokud jste tuzemský franchisor, zvažujete expanzi do jiných zemí?
 • Jak se promítá odpovědnost vašeho podnikání vůči veřejnosti a světu?

Porota z přihlášených účastníků vybere 5 finalistů, kteří postoupí do druhého kola.

II. V průběhu druhého kola se sejdou finalisté soutěže před odbornou porotou v Praze:

 1. Představí svůj franchisový koncept v délce 10 min.
 2. Odpovídají na otázky poroty v rámci diskuse o délce 10 min.

V druhém soutěžním kole získá každý zástupce soutěžní franšízy desetiminutový časový prostor pro prezentaci daného franšízového konceptu odborné porotě. V rámci tohoto času by měl zástupce konceptu představit podstatu, odlišnosti i přínos jeho franšízy a nabídnout podrobnější informace, než ty, které uvedl v registračním dotazníku či prvním kole soutěže.

Následně bude mít dvacetiminutový prostor odborná porota na své dotazy k zástupci soutěžního konceptu. Porota otázky zacílí např. na firemní strategické plány, oblast řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností, oblast komunikace nebo společenskou odpovědnost soutěžní franšízy.

Po ukončení těchto dvou bloků provede každý porotce samostatné bodové hodnocení daného franšízového konceptu i získaných odpovědí. Hodnotící škála je 1-10, přičemž 10 je nejlepší hodnocení. Bodové hodnocení jednotlivých porotců pro daný koncept následně sečte jmenovaná kompetentní osoba (zástupce organizátora, vedoucí porotců). Vítězem se pak stane koncept s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením. V případě rovnosti bodů finalistů na některém z prvních tří míst, dojde k dodatečnému hlasování, které určí konečného vítěze dané kategorie.


Cena ČAF

Hodnocení v kategorii
Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu
bude probíhat jednokolově

Porota o vítězi ceny rozhodne na základě dodaného příběhu, case study apod., kdy z materiálu je zřejmý přínos pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti franchisingu. Rozsah dodaného materiálu nesmí překročit 2 normostrany, kdy 1 normostranou se rozumí 1800 znaků).

Cenu uděluje správní rada ČAF.


Cena vřejnosti

Hodnocení v kategorii
Cena veřejnosti
bude probíhat jednokolově

Cenu uděluje veřejnost, která klade důraz na přínos veřejnosti, odpovědnost vůči životnímu prostředí, podpora zaměstnaneckých, studentských, motivačních a dalších inovačních projektů, vnímání značky jako takové, apod. Cena veřejnosti se uděluje na základě on-line hlasování na webu www.franchisaroku.cz a www.czech-franchise.cz. Vyhlašuje se jen jeden vítěz.

Výsledky ověřuje porota. 

 

Nejnovější příspěvky