Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Nominační formulář do soutěže

Nominace

 

Nominace na:
Informace o Vás (kdo je navrhovatel nominace)

 

Nejnovější příspěvky