Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Zajímavý franchisový koncept vedený ženou - cenu poroty v soutěži Franchisa roku získal koncept DOUČOVÁNÍ DOMA vedený  Michaelou Entrichovou

Doučování Doma je franchisový koncept, který se zabývá individuální výukou všech běžných školních předmětů a cizích jazyků. Nabízí svým klientům, kterými jsou žáci od prvního stupně ZŠ, přes studenty SŠ, VŠ, dospělé až penzisty, zcela personalizované služby. Lekce se „ušijí“ přesně na míru požadavkům daného studenta, tedy nejenom v den, čas a na místě, které student preferuje, ale také probíranou látkou a intenzitou výuky. Studenti se neuvazují žádnými smlouvami, mohou flexibilně chodit na množství lekcí, které momentálně potřebují, což je hlavní konkurenční výhoda oproti podobným projektům na trhu.

„Získání ocenění v soutěži „Franchisa roku“ v kategorii „Koncept vedený ženou“ je pro nás silným momentem poukazujícím na to, že i ženy mohou úspěšně konkurovat ve světě mužů.“ Postavení žen v dnešním světě není jednoduché. Ženy obecně plní několik rolí: Jsou matkami, manželkami, dcerami. Pokud však ještě k tomu dokáží vybudovat a úspěšně vést svůj vlastní podnik, je takové ocenění obrovským zadostiučiněním, že snad svou práci dělají správně. „Jsem velmi vděčná, že jsme ustáli dobu covidovou, která obecně podnikání příliš nepřála, že jsme byli schopni si z těch nejtěžších chvil převzít něco dobrého – tedy naučit se pracovat s online výukou - a že dál rozvíjíme celý franchisový koncept. Pobočky můžete momentálně najít v Hradci Králové a v Pardubicích, ale protože je projekt teprve na začátku, hledáme franchisanty do všech dalších krajských měst.“