Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Franchising je právem považován za jeden z nejefektivnějších odbytových systémů 21. století. Své pevné místo si za uplynulá dvě desetiletí vybudoval i v České republice a počet nových úspěšných franchisových konceptů zde neustále významně narůstá, ať již o systémy tuzemské či zahraniční.

Záměrem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných a prosperujících forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu.

Franchisa roku

Soutěž franchisa roku je rozdělena do tří kategorií:

Franchisa roku

Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisingu a jeho odborníky. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Asociace je členem Evropské franchisové federace a Světové franchisové rady.

 

Nejnovější příspěvky