Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Na prvním místě se umístil koncept Papilonia. Na 2. místě koncept ReFresh Bistro. Třetí se umístil koncept Partners market

Cenu za podporu a rozvoj franchisingu udělenou správní radou ČAF obdržel koncept McDonald´s

Cenu veřejnosti získal koncept Partners market.

Porota udělila tři zvláštní ceny

Cena poroty - Úspěšný franchisový koncept v oblasti služeb: TAB board
Cena poroty - Úspěšný franchisový koncept v oblasti péče o zdraví: Contours
Cena poroty – Perspektivní franchisový koncept: Originál Beer Spa
Cena poroty – Úspěšný mezinárodní franchisový koncept: RE/MAX

Všem oceněným blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za zapojení do soutěže.

Fotografie z předávání cen Franchisa roku v letošním 9. ročníku