Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Franchisou roku se v letošním 7. ročníku stal franchisový koncept DoDo. Cenu veřejnosti získal franchisový koncept RE/MAX.

Porota soutěže udělila další ceny 

Cena Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR za digitalizaci  v podnikání  

Cena poroty za podporu franchisantů Cena poroty - Úspěšný zahraniční franchisový koncept

Cena poroty za inovativní nápad ve franchisingu

Cena poroty – Úspěšný franchisový koncept v oblasti finančních služeb

Cena poroty - Úspěšný franchisový koncept v oblasti služeb

Cena poroty – Zajímavý perspektivní franchisový koncept

Více na www.czech-franchise.cz