Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Česká asociace franchisingu pořádá již 3. ročník soutěže Franchisa roku. Jejím záměrem je představit a ocenit kvalitní franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

Dalším a neméně důležitým záměrem soutěže je zviditelnit franchising jako jednu z možných a prosperujících forem podnikání.

23. května 2018 proběhlo v Praze finále kategorie Franchisor roku.

Do této kategorie se přihlásilo 18 konceptů, přičemž porota vybrala 10 finalistů, kterými byly následující koncepty:

Body Express - http://www.bodyexpress.cz/

Business for Breakfast - http://www.bforb.cz/

Century21 - https://www.century21.cz/

Foreigners - http://www.foreigners.cz/

Mr. KEBAB - http://www.mrkebab.eu/cz

Pivní lázně/ORIGINAL BEER SPA - https://www.beerspa.com/

SKLIZENO - https://www.sklizeno.cz/

Švejk restaurant - http://www.svejk.cz/cs/home/

TAB The Alternative Board - http://www.tabcz.cz/

UNIGLOBEwww.franchising-travel.cz

 

Členové poroty byli:

Martin Ehrenberger – manažer managementu malého a středního podnikání, Komerční banka

Petr Toman – tax partner KPMG

Matteo Mariani – tajemník Italsko-české obchodní a průmyslové komory v Praze

Jan Záluský – vedoucí redakce speciálních projektů, mediální dům Economia

Jan Gonda – majitel master-franchisy NATURHOUSE, vítěz Franchisor roku 2016

Hynek Pášma – zástupce společnost Smart software s.r.o., dodavatel pokladních systémů pro franchisové řetězce

Halka Pohlová – advokátka Noerr s.r.o.

Česká asociace franchisingu děkuje všem přihlášeným konceptům, i těm, kteří se do finále neprobojovali, přičemž doufáme, že jim to nevezme chuť zúčastnit se dalšího ročníku, který bude vyhlášen na podzim 2018. Děkujeme za odvahu všem finalistům, kteří předstoupili před porotu a dokázali obhájit svou značku. A neposlední řadě děkujeme porotkyni a porotcům, kteří obětovali svůj čas a energii. Doufáme, že všem zúčastněným přinesla něco pozitivního.

Výsledky soutěže nejen v kategorii Franchisor roku 2017, ale také v kategoriích Skokan roku, Cena veřejnosti a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu budou vyhlášeny při příležitosti konání Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising (www.vystavafranchisingu.cz).

Kdy: 14. 6.2018 (čas bude ještě upřesněn)

Kde:  OKsystem a.s. v Praze, Na Pankráci 125

Ocenění Komerční banka Franchisor roku 2017 získá franchisový koncept, který prokáže svou vysokou kvalitu a hodnotu nejen svými ekonomickými výsledky, ale i výjimečným vztahem k franchisantům, odpovědným přístupem k veřejnosti a životnímu prostředí.

Cenu Broker Consulting Skokan roku 2017 náleží franchisovému konceptu, který v daném roce otevře nejvíce poboček.

Cenu veřejnosti získává takový franchisový koncept, který obdrží nejvíce hlasů od svých fanoušků.

Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu 2017 získá subjekt, který se významně zasloužil o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost.

Všichni jste srdečně zváni!