Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Správní rada České asociace franchisingu udělila Cenu za podporu a rozvoj franchisingu. Cenu obdrží vždy ten, kdo se významně zasloužil o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost. Držitelem této ceny v letošním ročníku se stal Jiří Lošťák.

„Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu mě nejen překvapila, ale také povzbudila pro moji další práci. Jsem poctěn zařadit se mezi laureáty a cítím velký závazek do budoucna. Přinejmenším stejným dílem patří cena také mojí manželce, se kterou naši poradenskou kancelář mnoho let vedeme. Je to především ona, kdo dbá na dodržování termínu i ostatních podmínek, které jsme si s našimi klienty dohodli, zatímco já pracuji na vizi klienta, a společně dotáhneme projekty až do jejich zdárného konce.  Pracujeme výhradně na projektech, kterým věříme a s lidmi, se kterými si rozumíme. Chce-li kdokoli budovat franchisový koncept, jsme připraveni mu být průvodcem a rádcem od myšlenky až po mezinárodní expanzi.  Zkušenosti předávám dále také studentům Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava, kde je franchising součástí předmětu Obchodní strategie. Dalším projektem na rozvoj povědomí o franchisingu a jeho využití je Škola franchisingu pro podnikatele, kde poodhalujeme všechna tajemství budování franchisových sítí. Mezi naše nejúspěšnější klienty můžeme zažadit např. BENU lékárny, prodejny čaje a kávy OXALIS, motýlí domy PAPILONIA, služby BOZP a PO pod značkou EXTÉRIA MARKET, prodejny dveří a zárubní SOLODOOR, obchodníky s drahými kovy, diamanty a mincemi TrustWorthy a další,“ zdůraznil  a poděkoval Jiří Lošťák.

Více na www.czech-franchise.cz