Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

CENA ČAF ZA PODPORU A ROZVOJ FRANCHISINGU

Doc. Ing. Lenka Turnerová CSc. docentka habilitovaná v oboru franchisingu. Lenka  Turnerová vystudovala Vysokou školu ekonomickou. V roce 2001 se na téže univerzitě stala docentkou oboru mezinárodní obchod. Svou habilitační práci věnovala franchisingu.

Ve franchisingu se angažuje již od roku 1990. Na akademickou půdu přivedla problematiku franchisingu. Podílela se na expanzi prvních franchisových konceptů do České republiky. Spolupracovala se společností McDonald´s i s dalšími franchisovými koncepty při jejich prvních krocích v České republice. Již v roce 1993 byla u iniciativy založení České asociace franchisingu. V období, kdy Česká asociace franchisingu nebyla aktivní, docentka Turnerová propagovala a popularizovala franchising formou přednášek, seminářů a článků. V roce 1998 uspořádala první „Konferenci o rozvoji franchisingu“ na Vysoké škole ekonomické. Na základě iniciativy docentky Turnerové byla Vysoká škola ekonomická organizátorem Konference o rozvoji franchisingu, než její místo i ve spolupráci s doc. Turnerovou převzala konference Franchising Forum, kterou již od roku 2001 organizuje ČAF.

Docentka Turnerová má velmi významné místo v publikační činnosti. Jak první v České republice vydala odbornou publikaci „Odborný průvodce franchísingem.“

Za poslední 27 roků, kdy se zabývá franchisingem, vydala nespočet článků s tématem různých aspektů franchisingu. Tím velmi přispěla k popularizaci franchisingu nejen na akademické půdě.

Nezastupitelná role docentky Turnerové je v akademickém prostředí. Vede celou řadu diplomových a bakalářských prací zaměřených na tuto problematiku. Je oponentkou  a konzultantkou doktorských prací zaměřených na rozvoj sítí, kooperaci a franchising.

Nejeden manager franchisových sítí je absolventem vysokoškolských kurzů docentky Turnerové nebo její diplomant.

Na akademické půdě vytvořila několik předmětů zaměřených na franchising na bakalářské i magisterské úrovni a to na různých univerzitách. Na Vysoké škole hotelové v Praze založila obor Franchising, v němž získávají studenti odbornost právě v této oblasti. V oblasti franchisingu poskytuje i poradenské služby zaměřené zejména na oblast franchisantů.

Docentka Turnerová velmi úzce spolupracuje s Českou asociací franchisingu. Lenka Turnerová nevynechala takřka žádnou konferenci či výstavu se zaměřením na franchising. Aktivně přednáší pro praxi a napomáhá rozvoji franchisových sítí silných domácích podnikatelských subjektů. Díky ní se daří zvyšovat podíl domácích franchisových sítí na celkových výkonech franchisingu.

Docentka Turnerová za 27 roků vychovala a vzdělala stovky studentů ve franchisingu, díky publikační a přednáškové činnosti, seznámila tisíce zájemců o podnikání s možnostmi franchisingu. Touto svou dlouholetou prací přispěla k podpoře a rozvoji franchisingu.

Mobil: +420 777 575 610

Emal: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.