Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Internetový portál TopFranchising.cz

Jsme most mezi poskytovateli a zájemci o franchising…

TopFranchising.cz je moderní internetový portál, který zájemcům o franchisové podnikání pravidelně přináší aktuální informace z oblasti franchisingu. „Soustředíme se na tvorbu kvalitních, hodnotných a obsahově zajímavých článků, které jsou pro naše čtenáře podnikatelsky přínosné.“

Top franchising

Portál TopFranchising čtenářům poskytuje informace nejen o atraktivních podnikatelských příležitostech v česku působících franchisových značek, ale také nabízí ověřené tipy na zlepšení běžných podnikatelských aktivit, obchodních jednání či přístupu ke klientům v nejrůznějších situacích, včetně těch „krizových“, s čímž čas od času „bojuje“ každý podnikatel.

„Naší snahou je zviditelnit franchising a přiblížit jej, jako zajímavou podnikatelskou příležitost, široké veřejnosti. Chceme, aby se model franchisového podnikání stal běžnou součástí podnikatelské praxe u nás.“

Proto se snažíme dostat franchising „mezi běžný lid“ a dokázat, že začít podnikat s franchisou není příležitostí jen pro milionáře či zkušené manažery, protože existují i koncepty, kde se počáteční náklady na rozjezd podnikání pohybují i do sto tisíc korun, a zdaleka ne ve všech franchisových konceptech jsou nároky na manažerské zkušenosti podmínkou pro start podnikání.

Ověřené nápady na podnikání: sdílením zkušeností reálných franchisantů ze sítí motivujeme ty nové…

Jsme mostem mezi poskytovateli různých franchisových příležitostí, franchisory, a jejich zájemci, potenciálními franchisanty, lidmi hledajícími podnikatelské příležitosti.

„Pomáháme konceptům s rozšiřováním sítí a šíření povědomí o nich. Naším cílem je zprostředkovat zájemcům o franchisové podnikání reálný pohled na tento specifický druh podnikání s různými koncepty.“

Proto se často zaměřujeme na články nejen o franchisových značkách samotných, ale zejména publikujeme rozhovory s jejich reálnými franchisanty. Ti svůj rozhodný krok k podnikání již učinili, mnozí z nich si procházeli podobným rozhodovacím procesem či nejistotami, a tak mohou novým, potenciálním franchisantům poskytnout velmi reálný výhled do franchisové reality a v rozhodování jim třeba i pomoci.

Spokojený franchisant může svým příběhem motivovat k rozhodnutí začít podnikat ty nové, ty, kteří váhají a hledají oporu. Příběhy franchisantů z praxe jsou důkazem toho, že i oni jsou „jen“ běžní lidé, kterým se zajedlo „být zaměstnancem“ a rozhodli se, navzdory všem obavám, do franchisového podnikání pustit a nyní je jejich profesní život, i přes jistá úskalí či potřebné nasazení, skutečně naplňuje a většina z nich by, podle svých slov, neměnila.

Jsme nesmírně rádi, že můžeme zprostředkovávat podnikatelské příběhy lidem, kteří hledají cestu k vlastnímu podnikání a upřímně nás těší, že také stojíme u zrodu podnikatelských příběhů nových…

Šíření franchisingu, jakožto bezpečného modelu podnikání, a rozšiřování povědomí o něm nám dává smysl.

S úctou Jaroslav Malý

Zakladatel portálu TopFranchising.cz

Top franchising