Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Praha, červenec 2018 – Od posledního vydání publikace Franchising v České republice uběhly již tři roky a nastal opět čas připravit její aktualizované vydání tak, jak slíbil prezident České asociace franchisingu, Jan Gonda.

V minulých letech docházelo v České republice k rozvoji a růstu ekonomiky, proto i franchising, jako bezpečná forma podnikání, zaznamenal velký boom. Zvýšil se počet konceptů působících na našem trhu, rekordně rostl počet jejich poboček a v neposlední řadě přinesl mnoho pracovních příležitostí v celé České republice.

„Franchising v České republice“ patří svým obsahem k ojedinělé publikaci na trhu. Snaží se zmapovat mnohé aspekty formy tohoto podnikání, seznámit laickou veřejnost s obecnými informacemi o franchisingu jako moderním způsobu podnikání, zájemce o budování své franchisové sítě či o koupi licence s franchisovou smlouvou, s právními, finančními, daňovými, účetními a technologickými aspekty.

Tato publikace představuje historii, vývoj, pojmosloví a úskalí franchisingu, přináší rozhovory se zajímavými lidmi, představuje jednotlivé koncepty a samozřejmě i činnost České asociace franchisingu (ČAF).

ČAF sdružuje franchisové koncepty působící nejen v České republice, je garantem jejich kvality, pořádá speciální semináře pro franchisory a master-franchisanty, aktivně podporuje a propaguje své členy na akcích, pořádá tematické pracovní snídaně a klubové večery, vyhlašuje soutěž Franchisa roku v kategoriích Franchisor roku, Skokan roku, Cena veřejnosti a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, jednou ročně organizuje Franchising forum a účastní se mezinárodních výstav a veletrhů franchisingu.

Touto publikací bychom rádi navázali na předchozí dva ročníky, podpořili povědomí o franchisingu, seznámili zájemce s výhodami a nevýhodami této formy podnikání a poskytli ucelený přehled informací, které nás všechny zajímají.

Velmi Vám děkujeme za účast v naší kampani a za podporu v naší snaze předložit Vám ucelený přehled v oblasti franchisingu, což by se nám mohlo s Vaší pomocí povést.

Tým ČAF

Prohlášení GDPR:
Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rámci publikace Franchising v České republice. Česká asociace franchisingu jako správce těchto údajů prohlašuje, že je neposkytne třetím osobám a že slouží výlučně pro analýzu franchisového prostředí v rámci České republiky. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli písemně odvolat.