Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Přinášíme vám rozhovor s paní doc. Turnerovou, která dlouhodobě spolupracuje s Českou asociací franchisingu a je odborníkem na podnikání pod zavedenou značku. Pravidelně přednáší a vyučuje na Vysoké škole hotelové v Praze. V rozhovoru zhodnotila vývoj franchisového podnikání u nás, ale také nám řekla, co ji vedlo k tomu, že souhlasila s účastí v porotě.

Jak se podle Vás v současné době daří franchisovému podnikání v ČR?

Záleží na úhlu pohledu. Pokud se budeme řídit statistickými údaji, musíme konstatovat , že franchisovému podnikání se v ČR daří jak co do výkonů, které vykazují meziroční přírůstky, tak co do počtu subjektů (jak franchisorů, tak franchisantů). Druhý pohled je z hlediska kvality působících konceptů. Franchising je pořád neznámým pojmem, který si mnozí podnikatelé vykládají jako pouhou spolupráci, ev. se jim vybaví společná značka. Málokdo již připouští, že franchisa je velmi podrobně propracovaný systém, který za léta svého působení na trhu slibuje dosažení multiplikačního efektu. Takže: v rozvoji franchisingu máme rezervy hlavně v oblasti vzdělávání.

Působíte na Vysoké škole hotelové. Jaký je zájem o studium franchisingu z řad studentů na škole kde nyní působíte?

Ano, o studium franchisingu je takový zájem ze strany studentů, že Vysoká škola hotelová se rozhodla otevřít specializaci na oblast franchisingu na magisterském stupni. Zájem o studium zaznamenávám na všech vysokých školách, kde působím a v minulosti jsem působila. Velmi totiž záleží na způsoby výuky, formě motivace atd.

Co bylo důvodem, proč jste souhlasila s účastí v porotě prvního ročníku soutěže?

Se svou účastí v porotě soutěže souhlasím jednak proto, že vítám tuto aktivitu, která bezesporu povede ke zkvalitnění úrovně na trhu působících konceptů. Rovněž proto, že tím získávám možnost prosadit svoje poměrně dlouhodobé zkušenosti do úrovně franchisového podnikání. Dalším důvodem je rovněž setkání s těmi, kteří jsou v současné době lídry na trhu franchisingu.

Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde pracovala na fakultě mezinárodních vztahů do roku 2012. Zastávala řadu funkcí, garantovala několik předmětů, byla členkou senátu a ředitelkou Centra profesní orientace. Vyučovala v řadě vysokých škol (Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Středočeský vysokoškolský institut, Vysoká škola cestovního ruchu a regionálních studií). Vykonávala funkci rektorky a prorektorky pro rozvoj. Je členkou vzdělávací komise Družstevní asociace a Odborné rady České asociace franchisingu. Vyučuje předměty vážící se k problematice mezinárodního obchodu, podnikatelské strategie, družstevnictví a franchisingu. Je odborným garantem Franchising Academy. Stála u zrodu České asociace franchisingu, pořádala první konference o rozvoji franchisingu. V tomto oboru publikuje a provozuje poradenskou činnost. V současné době pracuje na Vysoké škole hotelové v Praze 8, kde je garantkou oboru marketing. V roce 2000 získala titul docentka.