Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Pane Gondo, ČAF připravuje novou soutěž Franchisa roku ...

Jan Gonda

Pane Gondo, ČAF připravuje novou soutěž Franchisa roku. Jaký cíl tato soutěž ve franchisingu sleduje, má nějaké poslání?

Záměrem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných, prosperujících a solidních forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu. Chceme cíleně udělit ocenění těm konceptům, které představují kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují pravidla Etického kodexu evropského franchisingu. Dalším cílem je ukázat, že franchising je výhodná a stabilně fungující forma podnikání. Franchising totiž v minulých letech ukázal, že odolává i krizi. Navíc je to celosvětově úspěšný a férový obchodní model.

Podobná franchisingová soutěž probíhá i v jiných státech, inspirovali jste se někde v zahraničí?

Když jsem byl zvolen prezidentem České asociace franchisingu, říkal jsem si, že je nezbytnou nutností zpopularizovat téma franchisingu i u běžné populace. Při svých setkáních s kolegy ze zahraničních franchisingových asociací mě oslovilo téma soutěže. Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Maďarsko, USA… tam všude se konají každým rokem soutěže o nejlepší koncept a značky se téměř perou o účast. Ty soutěže má již dlouhodobou tradici a ocenění je považováno za vysoce prestižní. Jejich cílem je oddělit kvalitní koncepty od těch nekvalitních a motivovat již fungující i nově vznikající koncepty k dodržování evropských pravidel franchisingu, zvyšování kvality, tím zvyšování spokojenosti zákazníků, a konkurenceschopnosti.

Proč by se měly franchisové koncepty do soutěže přihlásit? Co jim účast může přinést?

Soutěž je pro franchisové koncepty přínosná, protože jako franchisor mít „status“ Franchisa roku je výbornou cestou k novým franchisantům a pro franchisanty je titul zase jakousi zárukou dobrého franchisového partnera. Navíc díky soutěži budou mít vítězové ve 3 kategoriích zviditelněnu značku, získají ocenění kvality a srovnání pomocí ověřené metody.

Mohou se koncepty do soutěže ještě přihlásit?

Přihlásit se bylo možné do 31. 3. Do soutěže se přihlásilo 15 konceptů, což považujeme s přihlédnutím k tomu, že se jednalo o 1. ročník, za výborný výsledek. Od podzimu budeme opět usilovně pracovat na 2. ročníku soutěže. Věříme, že v dalším ročníku zájem o soutěže poroste.

Jaký bude přínos soutěže pro zájemce o franchisové podnikání, pro potenciální franchisanty?

Mohou si mapovat terén v rámci konceptů, které ČAF prověřila s přihlédnutím k tomu, že tyto koncepty dodržují evropská pravidla franchisingu, mají potřebnou kvalitu, věnují péči svým franchisantům a vzdělávají je.

Kdy bude soutěž ukončena a kdy budeme znát vítěze?

Vítězové ve 3 kategoriích Franchisor roku, Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvojbudou vyhlášeni na slavnostním večeru ve čtvrtek 26. 5. 2016 vrámci akce Franchising Forum 2016 v budově OK system za účastni médií a známých tváří byznysu.

Co získá vítěz soutěže, kromě prestižního titulu?

Vítězové získají uznání kvality, prestiž, mediální zviditelnění, roční členství v České asociaci franchisingu zdarma a celou řadu hodnotných cen od sponzorů a partnerů soutěže.