Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Organizátor soutěže, Česká asociace franchisingu, vyhlásila prozatím tři soutěžní kategorie: Franchisor roku, Broker Consulting Skokan roku a Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. Přinášíme vám rozhovor s prezidentem ČAF, panem Janem Gondou.

Pane Gondo, příjem přihlášek do soutěže Franchisa roku je již v plném proudu. Jaký vidíte zájem ze strany franšízových konceptů?

Již minulý ročník ukázal, že se koncepty přihlašují na poslední chvíli. Proto očekáváme obdobný zájem jako v minulém roce. Předpokládáme, že se do soutěže přihlásí také koncepty, které se do prvního ročníku nepřihlásily. Ani začínající koncepty se nemusí bát přihlásit. Koncepty mohou přihlášky do soutěže zasílat až do poloviny března. Účast v soutěži je zcela zdarma a vítězové daných kategorií získají jako hlavní výhru roční členství v České asociaci franchisingu zdarma.

Jan Gonda Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu

Proč by se měly značky do soutěže přihlásit? Co jim to přinese?

Záměrem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných a prosperujících forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu. Ty značky, které se přihlásí a získají ocenění, tak prokáží svoji kvalitu, prestiž a konkurenceschopnost. Ocenění v soutěži tak slouží jako další přidaná hodnota, ukazuje, že daný franchisový koncept má životaschopnou myšlenku, osvědčené know-how a je jedním z nehodnotnějších na českém trhu. Jsem si jistý, že toto ocenění přivede další potenciální franchisanty pro expanzi sítě a stávající franchisanty utvrdí v tom, že jejich podnikání dává smysl a že si jednoduše vybrali prestižní koncept na trhu.

Jak probíhá hodnocení jednotlivých konceptů v kategorii Franchisor roku? Nehrají prim jen ekonomické výsledky?

Ekonomické ukazatele tvoří 30 % z celkového hodnocení, takže se uchazeči nemusí bát toho, že když nemají desítky poboček s milionovými obraty, že by v soutěži Franchisa roku neuspěly. Podstatné jsou však soft skills, které jsou hodnoceny na základě informací uvedených soutěžícím v dotazníku a podnikatelském příběhu franchisora. Soft skills zabírají 40 % hodnocení. Po 15 % je pak hodnocena společenská odpovědnost firmy v oblasti ekonomické, sociální a environmentální a zbylých 15 % souvisí s podporou, kterou poskytuje franchisor svým franchisantům. 

Kdy budou známy výsledky soutěže?

Výsledky soutěže Franchisa roku budou letos vyhlášeny v rámci Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising, která se uskuteční poslední květnový týden. Na tuto událost bych vás tedy rád srdečně pozval.