Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Ročenka - formulář

Formulář pro novou publikaci České asociace franchisingu - Franchising v České republice.

Všechna textová pole i pole s číselnými údaji jsou povinná.

Pokud nevíte hodnotu, vyplňte prosím v textovém poli text "nevím" a v poli pro číselný údaj hodnotu "0"

IDENTIFIKACE ZNAČKY - strana 1
 

Nejnovější příspěvky