Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

(uzávěrka přihlášek a vyhlášení vítězů v roce 2018)

Harmonogram soutěže

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Následující informace platí pro všechny kategorie.

Přihlášku do všech vyhlášených kategoriích lze podat elektronicky prostřednictvím formulářů v termínu:

od 15. října 2017 do 15. března 2018.

Fyzická nebo právnická osoba, která je do soutěže nominována jinou osobou a nominaci přijímá, musí v uvedeném termínu vyplnit a zaslat přihlášku do soutěže. Nominovanou osobu kontaktuje organizátor soutěže s požadavkem vyplnění přihlášky.


Franchisor roku

Kategorie Franchisor roku

První kolo kategorie FRANCHISOR ROKU

15. říjen 2017 - 20. duben 2018

Přihlášené účastníky soutěže kontaktuje organizátor s detailním dotazníkem o franchisovém konceptu a ekonomických ukazatelích společnosti. Současně s dotazníkem účastník soutěže zasílá i svůj podnikatelský příběh. Materiály jsou podkladem pro rozhodování poroty. Vyplnění dotazníku je realizováno elektronicky.

Druhé kolo kategorie FRANCHISOR ROKU

18.05.2018 v prostorách asociace od 9h do 13h.

Druhé kolo probíhá v Praze formou osobního setkání účastníka soutěže s odbornou porotou. Účastník nejprve porotě představí franchisový koncept v rozsahu 10 min. Následuje prostor pro diskusi a otázky poroty v délce 10 min.


Skokan roku

Kategorie Skokan roku

15. říjen 2017 - 15. duben 2018

Hodnocení v kategorii Skokan roku je jednokolové. Přihlášené účastníky soutěže kontaktuje organizátor s detailním dotazníkem o franchisovém konceptu. Vyplnění dotazníku je realizováno elektronicky.


Cena ČAF

Kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu

15. říjen 2017 - 15. duben 2018

Hodnocení v kategorii Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu je jednokolové. Přihlášené účastníky soutěže kontaktuje organizátor s dodáním příběhu, case study apod., kdy z materiálu je zřejmý přínos pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti franchisingu. Dodání materiálu je realizováno elektronicky a je podkladem pro rozhodování poroty.


Cena veřejnosti

Kategorie Cena veřejnosti

15. říjen 2017 – 15. duben 2018

Cenu uděluje veřejnost, která klade důraz na přínos veřejnosti, odpovědnost vůči životnímu prostředí, podpora zaměstnaneckých, studentských, motivačních a dalších inovačních projektů, vnímání značky jako takové, apod. Cena veřejnosti se uděluje na základě on-line hlasování na webu www.franchisa-roku.cz a www.czech-franchise.cz. Vyhlašuje se jen jeden vítěz.

Výsledky ověřuje porota.


Ocenění v jednotlivých kategoriích budou předána na slavnostním galavečeru, který se uskuteční v Praze v rámci Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising , www.vystavafranchisingu.cz v Praze (květen 2018).

 

Nejnovější příspěvky