Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Letos na jaře navštívila Prahu uznávaná poradkyně pro franchising a partnerské podnikání, paní Waltrud Martius.

Fair play Franchising

Její kniha „Fairplay Franchising,“ v níž popisuje, jak Waltraud Martius poradkyně pro franchising a partnerství v podnikáníje možné dosáhnout dlouhodobě dobrého franchisového partnerství, je považována za jednu z nejlepších knih o franchisingu a franchisovém podnikání na trhu. Waltrud Martius je velmi aktivní, přednáší po celém světě a její semináře jsou opravdovým zážitkem. Pro zájemce o franchising jsou její přednášky i kniha velkým přínosem.

Ti z Vás, kteří se zúčastnili zmíněného březnového semináře Fairplay franchising, kde měli mimořádnou příležitost se s touto významnou mezinárodní odbornicí tváří v tvář setkat, vědí o čem hovořím. Pro ty z Vás, kteří jste to štěstí neměli, jsme připravili s touto rakouskou expertkou, troufnu si říci „franchisingovou guru,“ exkluzivní rozhovor. Nahlédněte na franchising optikou věhlasné poradkyně pro první kroky ve franchisingu – Waltrud Martius, která pro Vás, čtenáře našeho portálu, zhodnotila český i evropský franchising, jeho potenciál i postavení. Také definovala, komu je franchising určen, pro koho je franchisa vhodná podnikatelská příležitost a jak si máme počínat, rozhodneme-li se začít podnikat formou franchisingu… O tom všem Waltrud Martius:

Waltraud Martius

Waltraud Martius mnoho let působila jako franchisový poskytovatel. Od roku 1989 je aktivní jako franchisingová poradkyně v Rakousku a Německu. Její přednášky bývají středem pozornosti na mnoha významných konferencích a seminářích v celé Evropě.

Zabýváte se Franchisingem již od r. 1980. Jak se podle Vás za tuto dobu franchising v Evropě změnil, posílil se jeho význam?

V uplynulých 30 letech franchising jako odbytová a organizační forma získal v Evropě na významu. Přitom jsou zde národní rozdíly. Ve Francii, Itálii a Anglii má franchising větší váhu, v německy mluvících zemích se zlepšuje jeho akceptace teprve v posledních 10 letech. Zcela zřetelné je ve všech zemích zaměření na kvalitu nabízených franchisových systémů. franchisové balíčky jsou stále širší a zahrnují stále více podpory franchisantovi.

Kde všeobecně vidíte prostor pro zlepšení nebo růstový potenciál pro franchising?

V německém prostoru (Německo, Rakousko, Švýcarsko) franchising stále nemá ještě pozitivní image, jakou bychom si, jako zástupci svazů, přáli. Velký kus práce s veřejností byl učiněn, ale několik málo špatných zpráv z branže franchisingu tuto práci znehodnocuje. Jako příklad vezměme Burger King a špatné odměňování pracovníků. Hned to bylo ve všech médiích a rozšířilo se to na celou oblast branže franchisingu.

Co může podnikatele motivovat začít podnikat ve franchisingu?

Především větší jistota skupiny a tím zmenšené podnikatelské riziko pro jednotlivce. Není třeba „znovu vynalézat kolo“, nicméně lze si vyzkoušet svou sílu v podnikatelských aktivitách. Ve franchisingu jako podnikatel člověk není sám – jde o pospolitost, místo osamocení…

Jaké rozdíly vidíte mezi rakouským a českým franchisingovým prostředím?

V Rakousku je Rakouský franchisový svaz (ÖFV) činný již 30 let. I když všechno ještě není tak, jak bychom si přáli, tak tato práce má pozitivní dopad. Jsem ráda, že věci se v České republice mění mnohem rychleji, než v Rakousku před 25 lety. Věřím proto, že franchising v České republice bude mít brzy podobné místo jako v Rakousku, třeba i větší, protože ochota se osamostatnit je zde možná větší než v Rakousku.

Jak by měl člověk postupovat, když chce začít s podnikáním a hledá smysluplnou franchisovou příležitost? Kde by měl začít?

Dnes je díky internetu hledání vhodného franchisovéno systému mnohem jednodušší než dříve. Důležité informace jsou na webových stránkách svazů a přirozeně na webových stránkách samotných systémů. Na začátku musí vždy být vůle k osamostatnění a vlastní afinita k oboru. Potom lze cíleně získat informace.

Je obchodní model vhodný pro každého? Nebo by potencionální franchisant měl mít předchozí podnikatelské zkušenosti nebo nějaké speciální vlastnosti?

Mezinárodní franchisoví konzultanti SYNCON nyní začali studii právě s touto otázkou. Již dnes se však ukazuje, že zvlášť důležité jsou schopnost práce v týmu, svědomitost a osobní vlastnosti. Zájem o obor (afinita) je důležitější než skutečné zkušenosti v oboru. Někdy je méně zkušenosti dokonce výhodou, neboť potom člověk “ neví všechno lépe“ a snadněji přijímá myšlenky. V každém případě je nutná ochota být podnikatelsky činný.

Když vezmeme franchising z druhé strany – jako šanci realizovat se pro již etablovanou firmu. Pro jakou firmu je franchising vhodný?

Všeobecně je franchising vhodný pro všechny obory a firmy, které se chtějí multiplikovat. Bezpodmínečným předpokladem je vyzkoušený úspěšný typ podnikání, zdokumentované know-how a vůle investovat do multiplikace práci a peníze. Franchising není možnost rychle vydělat peníze, ale umožňuje dlouhodobý úspěch jak pro poskytovatele systému, tak pro jeho franchisové partnery.

Byla jste s návštěvou v české republice spokojena? Splnil workshop vaše představy?

Waltraud Martius

Ano, návštěva v České republice byla hezká a workshop s mnoha zájemci mne bavil.

Osobně jsem byla ráda, že jsem měla trochu času si prohlédnout Prahu.

Srdečné pozdravy

Waltraud Martius

O březnovém Workshopu a jeho náplni se můžete více dočíst v tomto článku.

 

Zdroj článku: Top Franchising.cz