Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Jejím záměrem je každoročně představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu, a celkově zviditelnit franchising jako jednu z možných a prosperujících forem podnikání. První ročník soutěže začíná 1. října 2015, od kdy je možná přímá registrace nebo nominace fyzických či právnických osob do jednotlivých kategorií soutěže pomocí elektronického dotazníku na internetových stránkách soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2016.

Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do třech kategorií: Franchisor roku, Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. Ocenění Franchisor roku 2015 získá franchisový koncept, který prokáže svou vysokou kvalitu a hodnotu nejen skvělými ekonomickými výsledky, ale i výjimečným vztahem k zaměstnancům a franchisantům a odpovědným přístupem k veřejnosti a životnímu prostředí. Titul Skokan roku 2015 náleží takovému franchisovému konceptu, který v daném roce otevře nejvíce franchisových poboček. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu pak získá franchisový koncept nebo jiný subjekt, který se významně zaslouží o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost.

Porota

Soutěžící franchisové koncepty hodnotí odborná porota složená z expertů nejen z oblasti franchisingu, ale také ekonomiky, řízení či HR. Jmenovitě se jedná např. o předsedu představenstva Asociace malých a středních podniků ČR doc. Ing. Karla Havlíčka, PhD., MBA, zástupce společnosti KPMG a zároveň odborného garanta pro oblast ekonomie Ing. Petra Tomana, specialistu v oblasti investičního poradenství Petera Hrbika z Česko-německé obchodní a průmyslové komory nebo pedagožku a odbornici na mezinárodní obchod a franchising doc. Ing. Lenku Turnerovou. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu pak uděluje správní rada ČAF.

Metodika hodnocení

Podkladem pro rozhodování odborné poroty v kategorii Franchisor roku bude v 1. kole elektronicky vyplněný dotazník a písemný popis podnikatelského příběhu. Při jejich hodnocení bude porota klást důraz jak na ekonomické ukazatele (30 %), tak i tzv. soft skills (70 %). Pět soutěžících s nejvyšším hodnocením postoupí do 2. kola soutěže, které probíhá formou osobní prezentace franchisového konceptu a následné diskuze s odbornou porotou, která hodnotitelům poskytne hlubší vhled do fungování franchisového systému, dlouhodobé firemní strategie, komunikace, řízení lidských zdrojů, společenské odpovědnosti a v neposlední řadě manažerských dovedností zástupce soutěžící franchisy. Vítězem kategorie se stane soutěžící, který získá od poroty celkově nejvyšší počet bodů.

Hodnocení v kategorii Skokan roku je pouze jednokolové a probíhá na základě elektronicky vyplněného dotazníku. Rozhodujícím kritériem je prokazatelně nejvyšší počet franchisových poboček otevřených v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Podkladem pro udělení Ceny ČAF za podporu a rozvoj franchisingu je písemně zpracovaný příběh, case study či jiný materiál, ze kterého je zřejmý přínos soutěžícího pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti franchisingu. Jeho reálný význam hodnotí členové správní rady ČAF.

Ocenění

Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů jednotlivých kategorií proběhne na slavnostním galavečeru, který se uskuteční v květnu 2016 v Praze.

Vítězové soutěžních kategorií získají certifikát „Franchisor roku 2015“, „Skokan roku 2015“ nebo „Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu“ a roční členský příspěvek v ČAF. Postupující finalisté obdrží certifikát „Finalista soutěže Franchisa roku 2015“. Dále budou slavnostně předány ceny od partnerů a sponzorů soutěže.

Další informace naleznete na webových stránkách soutěže na www.franchisa-roku.cz.

Zdroj: TZ Čaf