Franchisa roku

Záměrem soutěže Franchisa roku je představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu a dodržující Etický kodex franchisingu.

 

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží, služeb nebo technologií subjektem, který vystupuje na trhu jako „franchisor“ a poskytuje partnerům – franchisantům právo s jeho produkty nebo službami provozovat obchodní činnost.

Franchising v sobě spojuje významné výhody velkého a malého podnikání.

Výhody franchisingu

Pevné zázemí a jednotná prezentace značky usnadňují franchisové síti vybudování silného postavení na trhu. Investiční nenáročnost umožňuje franchisorovi rychlou národní i mezinárodní expanzi, čímž dosáhne jistějšího a rychlejšího odbytu svých výrobků či služeb.

Přímý kontakt franchisantů se zákazníky poskytuje franchisorovi bezprostřední informace o chování zákazníků, což umožňuje rychlou a pružnou reakci na jejich přání v rámci celého franchisového systému. Vylepšování sítě je tím pádem mnohem rychlejší a hlavně probíhá komplexně.

Pro franchisanty je pak franchising jednoduchou a bezpečnou formou startu „vlastního“ podnikání. Zapojením do franchisového systému získávají cenné osvědčené know-how k úspěšnému fungování konceptu a zároveň si zachovávají určitou svobodu. Nemusí tak spoléhat na vlastní podnikatelský koncept a riskovat jeho možný neúspěch.

Vzhledem ke všem zmíněným výhodám, které jsou potvrzené běžnou praxí a na kterých franchising stojí, existuje předpoklad, že se bude v následujících letech síťovému podnikání věnovat stále větší pozornost. Již dnes je franchising považován za jeden z nejefektivnějších odbytových způsobů 21. století.

Další zajímavý článek o tom co je franchising naleznete u našeho partnerského portálu Top Franchising.cz

autor: Petra Ritschelová – Česká asociace franchisingu.